cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatFokus på avkodning

Metoden är helt fokuserad på avkodningsträning. Materialet består av listor med bokstäver, stavelser och ord. Meningen är att eleverna ska träna på det de behöver och inget annat. De ska inte störas av frustration över att inte förstå det de läser. I de här situationerna upplever de att de kan läsa, och emellanåt dessutom att de får flyt i läsningen. Målet är att förstärka avkodningsförmågan; den del i läsningen som stör.

En bakomliggande grundtanke med metoden är att elever som har en ”knackig” läsning, måste lägga mycket kraft och uppmärksamhet på själva avkodningen av texten. Det gör att mindre energi blir över att koncentrera sig på innehållet. Elever med avkodningssvårigheter, får också problem med läsförståelse. Ofta upplever de här eleverna att de läser långsamt, men också har svårt att koncentrera sig på innehållet; att få, en läsupplevelse. Genom att träna grundfunktionen närmar de sig en automatiserad läsning. Då kan de ägna hela sin uppmärksamhet åt innehållet i texten.