cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatKorta, intensiva arbetspass

Arbetstillfällena är korta. Varje pass upptar max 20 minuter av lärarens tid. Tiden för träning uppgår till 10-15 minuter. Träningstiden är kort men mycket intensiv.

Meningen är att träningen ska ligga på maxnivå och att eleven ska uppleva en slags ”läsningens mjölksyreträning”. Eleverna ska känna att träningen är krävande men effektiv. De ska också uppleva att de bara behöver träna på det som de faktiskt behöver träna på; nämligen lästeknik. Allt för många elever upplever sig kränkta av att behöva gå ifrån till långa arbetspass med specialundervisning, utan att känna att de utvecklas. Att t.ex. hjälpa elever med matteuppgifter, som de inte klarar av eftersom de är svaga läsare, upplevs av många som nedsättande eftersom det inte angriper problemet utan bara följderna av det. Kanske skulle det räcka att eleven fick matteboken inläst, så att han/hon kunde lyssna på uppgifterna istället för att behöva läsa dem. Då hade specialundervisningsresursen istället kunnat användas till att hjälpa denne elev med själva problemet; nämligen läsningen. Därmed inte sagt att elever inte behöver matematikstöd, men det är viktigt att sätta in insatsen där den behövs.

Det har visat sig att just intensiteten är en viktig ingrediens i metoden. Både lärare och elever upplever arbetet inom metoden som effektiv. Arbetspassen tar inte så mycket tid från den ordinarie undervisningen, men fokus i arbetet gör att de inblandade upplever en tillfredsställande känsla av att ha angripit läsproblemet på ett kraftfullt sätt.