cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatEnkelt material

Materialet är enkelt. Det består av listor med bokstäver, stavelser och ord, och bygger på ljudenlig läsning. Meningen är att det är så enkelt att avkoda ljuden att alla elever klarar av det. Framstegen i träningen mäts inte i allt svårare material utan i att eleverna klarar listorna allt snabbare och mer automatiserat. Allteftersom eleven utvecklas kan listor läggas till eller bytas mot svårare, men detta sker med stor försiktighet. Grundläggande är att eleven klarar av uppgiften, och att de klarar den bra. Meningen är att träna grundfunktionen i läsprocessen; nämligen avkodningen. När avkodningen fungerar automatiskt kan läsaren använda större del av sin uppmärksamhet åt innehållet i texten.

Listorna är väl beprövade och uppbyggda så att språkets vanligaste ljudkombinationer tränas. Materialet är med andra ord väl valt för sitt syfte, men det är samtidigt inte materialet som gör metoden. Att låta elever läsa listorna på samma sätt som de läser andra texter skulle förmodligen bara bli tråkigt och försämra läsmotivationen ytterligare.

Materialet är enkelt för eleven att möta och är avsett att ge denne en känsla av trygghet, eftersom de vet att de klarar av att läsa vad som begärs inom ett övningspass. Detta kan vara ett skäl till att så många elever uppger att de tycker om träningen.

Materialet är också enkelt ur lärarens perspektiv. Det är väl strukturerat och uppbyggt så att det är lätt att anpassa till varje elev.