cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatBeskrivning av Rydaholmsmetoden

Läsningens mål är alltid innehållet. Oavsett vilken text vi läser, så måste vi förstå den för att den ska ge oss mening. Därför är det oerhört viktigt att läsundervisning har läsupplevelsen och innehållet i fokus. Det är genom att locka barnen med innehållet som barnen blir motiverade att läsa och därigenom träna upp sin läsförmåga. Med andra ord; Rydaholmsmetoden är ingen allmän läsinlärningsmetod. Det är först när barnet själv upplever att han/hon har ett problem som metoden har sitt berättigande.

Metoden vänder sig till elever som läser långsamt och hackigt. De har lässvårigheter som grundar sig på avkodningssvårigheter. Barn som har en väl utvecklad teknisk läsning men av andra skäl har svårt att förstå innehållet i texter blir inte hjälpta av metoden. För att avgöra om barnet har avkodningssvårigheter används standardiserade tester.

Rydaholmsmetoden vilar på följande grundtankar: