cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatNågra elevresultat

I detta diagram förs elevens resultat in från lästestet H4-H5 (Richard Lindahl). Varje block i diagrammet motsvarar ett läst ord/ minut. Den första punkten blir en symbol för där arbetet startade. Med jämna mellanrum görs testet om och de nya resultaten förs in. När en elevs resultat kommer över blockens övre gräns, anses läsförmågan ha en nivå för att eleven ska kunna gå vidare utan stöd av metoden. Då har eleven en läsavkodningsförmåga som motsvarar stanine 4 eller mer. Detta innebär att insatsen fortsätter tills önskad effekt har uppnåtts. Eftersom kraven ökar allteftersom eleverna blir äldre måste eleverna utveckla sin lästeknik dels i förhållande till sig själva men också i förhållande till sin ålder. De förstärker helt enkelt sin position som läsare.

I diagrammet ser eleverna tydligt sina framsteg. De kan också se vart de måste nå innan träningen kan upphöra. Mätningarna ska inte utföras för ofta. Först när läraren känner sig säker på att eleven har utvecklats görs en ny mätning. En stor del i elevernas motivation ligger i att se sina framsteg och då är det viktigt att det verkligen har skett framsteg.

Här ges två exempel på elevdiagram från arbete enligt Rydaholmsmetoden: