cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatEnkel och tydlig struktur

Varje arbetspass följer en tydlig struktur. Listorna läggs fram i samma ordning varje gång, och redan i början av passet vet eleven om något nytt har tillkommit sedan sist. Detta gör att eleverna snart lär sig hur ett arbetspass går till och vad som krävs av dem. Eleverna upplever trygghet i detta.

Den tydliga strukturen är tänkt att skapa trygghet för alla runt metoden. Lärarna vet hur de ska genomföra arbetet. Kravet på planering är minimal. De vet att det räcker med sitt eget engagemang och fokusering. Eleverna känner igen sig i arbetet. De behöver inte oroa sig över att det ska dyka upp något nytt som ställer till problem. De vet redan innan att de klarar detta, och att det förhoppningsvis går lite bättre idag än förra gången. Föräldrarna vet också vad som händer. De vet att skolan tar deras barns problem på allvar och gör något åt det. Genom att metoden är så avgränsad och väl strukturerad är den lätt att beskriva, och synliggöra.

Min viktigaste källa till den här sammanfattningen av mina iakttagelser och erfarenheter är ”pappan” till Rydaholmsmetoden: Carl-Erik Petterson, speciallärare i Rydaholm. Sedan hösten 2002 när jag första gången träffade Calle har jag ställt honom mot väggen med frågor om läsproblematik och hans arbete med att möte dessa svårigheter. Inom fallstudien av Rydaholmsprojektet som genomfördes i Ljungby 2004-2005 har jag försökt att organisera alla anteckningar från dessa samtal och kategorisera innehållet. En annan viktig källa till texten är den litteraturgenomgång jag genomförde inom fallstudien. För den som önskar fullständiga referenser hänvisar jag till de tre utvärderingsrapporter jag skrivit om Rydaholmsmetoden. (fallstudien är under sammanställning) Rapporterna går att beställa direkt av mig, se mailadress längst ned. Dessutom vilar texten på den information jag samlat in genom enkät, intervju och observation av elever och lärare som arbetat med Rydaholmsmetoden i Ljungby. Sedan projektstarten har ca. 40 lärare och 110 elever arbetat med Rydaholmsmetoden inom projektet. Betydligt fler har tagit del av den genom spridning av metodens idéer utanför projektet. I den mer begränsade studien som utfördes 2004-2005, vilken ligger till grund för en kvasiexperimentell utvärderingsstudie och en fallstudie ingick 20 lärare och 34 elever.