cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatFramsteg görs synliga

Allteftersom arbetet fortskrider mäts elevernas avkodningsförmåga. Oftast används testet H4-H5. Elevernas resultat förs in i blockdiagrammet där ett block motsvarar ett ord/minut. Här ser eleverna tydligt sina framsteg. De kan också se vart de måste nå innan träningen kan upphöra. Mätningarna ska inte utföras för ofta. Först när läraren känner sig säker på att eleven har utvecklats görs en ny mätning. Oftare än varannan månad är inte att rekommendera. En stor del i elevernas motivation ligger i att se sina framsteg och då är det viktigt att det verkligen har skett framsteg. Läraren kan också visa elevernas utveckling på andra sätt. Ett vanligt inslag är att man tävlar mot sig själv på någon lista. Genom att ta tiden på hur lång tid det tar att läsa listan kan man pressa sig till att slå sitt rekord. Det blir ett sätt att oftare följa upp sin egen utveckling.

Eleverna uttrycker hur viktigt det är att se sina framsteg. I diagrammet anser de att de tydligt och på ett stimulerande vis kan följa sin utveckling. Många elever har också uttryckt att de märker att läsningen går bättre. De hinner med att läsa textremsan på TV, kan koncentrera sig bättre på innehållet i läxan eller har börjat uppskatta att läsa på fritiden.