cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatLärarens roll

Att som lärare arbeta med Rydaholmsmetoden är på ett sätt enkelt, på ett annat sätt mycket svårt. Arbetssättet är lätt att ta till sig och förstå. Metoden är ytterligt väl strukturerad, och arbetet följer tydliga rutiner. Det svåra ligger i att hålla uppe sitt eget engagemang. De erfarenheter vi hittills har av metoden är att de allra flesta elever tycker om att arbeta med den. Många tycker det är roligt. De upplever att de klarar av att läsa, att de utvecklas och att de får hjälp. Lärarna är också positivt inställda till arbetet. De märker att barnen utvecklas. Många märker att det äntligen börjar hända saker med elever som länge stått stilla trots stora insatser från skolan. Samtidigt är det ett enformigt och energimässigt krävande arbetssätt för läraren.

Det är läraren som leder arbetet. Han/hon läser med i listorna och ligger alltid en bråkdel av en sekund före eleven. Så hålls tempot uppe. Hela lärarens uppmärksamhet är vänd åt arbetet. Det är därför arbetet måste ske en till en. Det är ett kort möte, men koncentrerat och intensivt. Utan lärarens engagemang och koncentration faller idén med metoden.

Det har visat sig att kravet på den personal som ska lära sig metoden är att de har engagemang. Det behövs ingen formell lärarutbildning, utan andra yrkesgrupper i skolan klarar detta, om de har viljan och kraften. Bland personalen i studien ingick en rad olika yrkesgrupper. Det var elevassistenter, fritidspedagoger, lärare och lokalvårdare.