cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatArbetet sköts i skolan

Många föräldrar vill stötta sina barn i skolan. Att förstärka deras läsförmåga står högt på prioriteringslistan. Samtidigt upplever många stor frustration över att inte kunna hjälpa till på ett bra sätt. Konflikter mellan barn och ambitiösa föräldrar är vanligt. Det kan lätt uppstå en kamp där ständiga förhandlingar om hur mycket/lite som ska läsas. Att arbeta med Rydaholmsmetoden kräver ett professionellt förhållande mellan lärare och elev. Att som förälder leda träningen är därför ingen bra idé. Istället kan föräldrar stötta sina barn på andra sätt. De kan t.ex. läsa högt, berätta och diskutera läsupplevelser. Ett viktigt föräldraansvar är att ge sina barn läsupplevelser även om inte barnen själva läser. Föräldrar ska lägga sin kraft på att uppmuntra, stötta och stimulera. En grundtanke med Rydaholmsmetoden är att den renodlade avkodningsträningen sköts i och av skolan.

Naturligtvis ska inte ett gott samarbete mellan föräldrar och barn avbrytas när Rydaholmsmetoden införs. Om föräldrar och barn upplever att det t.ex. fungerar med en kvarts högläsning om dagen, som är vanligt förekommande i kontrakt mellan skola och hem, så ska de fortsätta med det. Det är först när man anar att liknande kontrakt eller arbetssätt leder till en kamp mellan barnet och föräldern, som snarare får till följd att eleven läser allt mindre, som man bör avbryta.

De lärare som ingick i Rydaholmsprojektet anser att de flesta föräldrarna är nöjda när Rydaholmsmetoden sätts in. De uppskattar att deras barn får ett riktat stöd som är så tydligt inriktat hans/hennes specifika lässvårigheter. Många föräldrar ser också sina barns framsteg hemma i olika lässituationer.