cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

UtvärderatUtvärderat


Jonas Jansson beskriver iakttagelser och erfarenheter av Rydaholmsmetoden

Vad är Rydaholmsmetoden för något? Vem ingår i målgruppen? Hur fungerar den? Vilken teoretisk grund vilar den på? Vad tycker elever och lärare om metoden? Dessa och många andra frågor har jag arbetat med sedan hösten 2002. Rydaholmsmetoden har införts i Ljungby på bred bas inom två projekt. Jag har haft förmånen att vara projektledare med huvuduppgift att utvärdera resultatet. Nedan följer ett försök att sammanfatta det jag vet idag om Rydaholmsmetoden.

Texten delas in under två rubriker: ”Att bli en läsare” och ”beskrivning av Rydaholmsmetoden”. Först beskrivs det problem som fick Carl-Erik  att söka nya vägar. Vad var det han upplevde som gjorde att han beslöt att arbeta på ett annat sätt? Här anges även vilka läsproblem Rydaholmsmetoden har som avsikt att avhjälpa. Därefter beskrivs metoden. Texten försöker spalta upp de idéer som Carl-Erik  hade när han satte samman sitt nya arbetssätt och hur dessa idéer visar sig i det som nu kallas Rydaholmsmetoden. I texten ingår också något av det resultat som framkommit i mina båda utvärderingsrapporter om Rydaholmsmetoden.


Jonas Jansson
, Specialpedagog och ledare för utvärderingen av Rydholmsprojektet i Ljungby