cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

StartsidanForskare om dyslexi

"Man kan visst bli en god läsare genom intensiv träning trots lässvårigheter/dyslexi."

Martin Ingvar, professor i neurovetenskap, Karolinska institutet
Vetenskaplig konsult för utvärderingen av Rydaholmsmetoden

"Det är som att träna tennis, dragspel eller höjdhopp. Träna energiskt och skörda resultat. Då är det roligt."

Christer Jacobson, lektor, Växjö universitet, med läs- och skrivsvårigheter som forskningsområde
Har handlett utvärderingen av Rydaholmsmetoden

"Det handlar om att skapa intensiva, tydliga och systematiska program som bearbetar barnens fonologiska och ortografiska ordavkodningsstrategier."

Joseph Torgesen

"Det är en pedagogisk förbrytelse att invänta mognaden"

Ingvar Lundberg