cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

MetodenMetoden


Några röster

”Ett starkt verktyg för elever med lässvårigheter som grundar sig på problem med avkodningen. Jag ser inga nackdelar vare sig för eleven eller mig – bara fördelar.”

Monika Willfors Speciallärare, Torpa skola

”Ett fantastiskt arbetssätt för elever med avkodningsproblem. Metoden har uppskattats av eleverna på ett ibland nästan märkligt sätt. Ett viktigt resultat utöver tillfredsställande läsfärdighet är en starkt förbättrad självbild.”

Lars Olsson Speciallärare, Sunnerbogymnasiet

”Den välstrukturerade enkelheten i metoden innebär en stor trygghet även för mig som lärare. Barnen vet precis vad som händer på varje lektion.”

Anneli Nilsson Barnskötare och resurspedagog, Kungshögskolan

”Eftersom metoden har en tydlig struktur är den även lämplig för elever med koncentrationssvårigheter (Damp, ADHD). Eleven ser en tydlig början och ett tydligt slut på sitt arbetspass. Träning under en kort intensiv stund är perfekt.”

Maria Andersson-Strandberg Speciallärare, Ekebackenskolan


Monica Willfors

Lars Olsson

Anneli Nilsson

Maria Andersson-Strandberg