cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

Metodutbildning Rydaholmsmetoden

Carl-Erik Petterson, speciallärare och pappa till Rydaholms-metoden, erbjuder kurser i tillämpning av metoden. Carl-Erik vänder sig till lärare, fritidspedagoger, elevassistenter m.fl. som har ett brinnande engagemang för sina elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. I kursen ingår en föreläsning kring metodens användningsområde, personlig handledning och allt material som krävs.

Carl-Erik kommer till er skola, och visar metoden med fyra till sex av era elever. Kursen genomförs i små grupper om två till sex deltagare åt gången. Allt är mycket konkret och verklighetsförankrat och ni kan inleda arbetet med era elever direkt efter avslutad kurs.

I många år har Carl-Erik sökt ett fungerande arbetssätt för att hjälpa sina elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. Efter en rad misslyckanden började han utforma sin egen metod. Han utgick ifrån många års erfarenhet som speciallärare, och utifrån teori inom ämnesområdet. Härigenom står Carl-Erik med båda fötterna djupt förankrade i skolans vardag. Han arbetar idag som speciallärare i Rydaholm där han hjälper många elever. Han brukar uppskattas för sin direkthet och sin tydliga verklighetsförankring.